OTA VOICE
Αυτοδιοικητικά Νέα Περιφέρειες Ροή Ειδήσεων ΟΤΑ

Αποφάσεις Περιφερειακής Επιτροπής Ηπείρου

Με αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής για δύο νέα έργα, με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 2,7 εκ. ευρώ προχωρά το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των αρδευτικών δικτύων της Ηπείρου.

Συγκεκριμένα η Περιφερειακή Επιτροπή στη συνεδρίαση της Μ. Τρίτης 30 Απριλίου 2024 ανέδειξε:

• Τον οριστικό ανάδοχο του έργου: «Σχεδιασμός και αναβάθμιση αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου – Ανακατασκευή διωρύγων ΒΔ1, Δ25 και Δ34», προϋπολογισμού € 2.196.899,69. Οριστικός Ανάδοχος αναδείχτηκε η Κ/Ξ Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ».

• Τον προσωρινό ανάδοχο του έργου: «Βελτίωση εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Τ.Ο.Ε.Β. Γλυκής (Αχέροντα – Γλυκής)», προϋπολογισμού 546.840,00 €: Ανάδοχος: «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. GEOGENESIS A.E,

Και τα δύο έργα χρηματοδοτούνται με πόρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Δημοπρατήσεις νέων έργων:
Η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε τις διαδικασίες δημοπράτησης των έργων:

• «Βελτίωση τμήματος 19ης επαρχιακής οδού «Σκοτωμένου» – Γραικικό – Κουκούλια Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Π.Ε. Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 175.000,00 €.
• Άμεση αποκατάσταση φθορών στην 5η επαρχιακή οδό Ιωαννίνων (Βλαχόστρατα), προϋπολογισμού 185.000 ευρώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Τη σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου με τους αντίστοιχους φορείς για τρία σημαντικά έργα, ενέκρινε στη σημερινή της συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή.

Αυτά αφορούν:
– Ενεργειακή Αναβάθμιση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
– Υλοποίηση του σχεδίου διαχείρισης του εγγεγραμμένου στον κατάλογο παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO Πολιτιστικού Τοπίου του Ζαγορίου» (προϋπολογισμού 300.000 ευρώ)
– Μελέτη κατασκευής νέας μονότοξης πεζογέφυρας, αποκατάσταση Κούλιας και κατασκευή πρόσβασης στη θέση του παλιού γεφυριού «του Κοράκου» στην Άρτα», (προϋπολογισμού 209.700 ευρώ).

Η συνδρομή της Περιφέρειας για την ένταξη του Ζαγορίου στον κατάλογο της UNESCO

Η Περιφέρεια Ηπείρου με την Προγραμματική Σύμβαση (με συμβαλλόμενα μέρη το Υπουργείο Πολιτισμού και το Δήμο Ζαγορίου) για το Ζαγόρι, αναλαμβάνει μεταξύ άλλων:

– Να υλοποιήσει και να χρηματοδοτήσει τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας πληροφόρησης για το πολιτιστικό τοπίο Ζαγορίου.
– Να υλοποιήσει και να χρηματοδοτήσει τις εργασίες επισκευής του δικτύου παραδοσιακών λιθόστρωτων μονοπατιών Ζαγορίου και τοποθέτησης σήμανσης.
– Να χρηματοδοτήσει και να υλοποιήσει – σε συνεργασία με το Δήμο Ζαγορίου και το ΥΠΠΟ- δράσεις προβολής και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας για το πολιτιστικό τοπίο Ζαγορίου.
– Να χρηματοδοτήσει και να υλοποιήσει το σχεδιασμό στρατηγικής για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής του Ζαγορίου.
– Να συντονίζει και να εποπτεύει το σύνολο των επιμέρους δράσεων που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση.
– Να διαθέσει προσωπικό για την υποστήριξη των εργασιών της Προγραμματικής Σύμβασης.

H συνδρομή της Περιφέρειας για την ιστορική γέφυρα Κοράκου

Η προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας Ηπείρου και Υπουργείου Πολιτισμού αφορά την πρόθεση της Περιφέρειας να κατασκευάσει νέα πεζογέφυρα με την μορφή του ιστορικού γεφυριού σε κοντινή θέση, σε ανάμνηση της ιστορικότητας του και για την χρήση των πεζοπόρων επισκεπτών. Θα διαμορφωθεί η κατάλληλη πρόσβαση και η σύνδεση με τα ορεινά μονοπάτια της περιοχής και θα αποκατασταθεί η «Κούλια» για να χρησιμεύσει ως μικρό μουσείο της ιστορίας του γεφυριού και των προσπαθειών αποκατάστασής του.

Η Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης αναλαμβάνει:

– Να διαθέσει από τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου το ποσό 209.700,00 ευρώ.
– Να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την δημοπράτηση του έργου από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, ως Διευθύνουσα Υπηρεσία.
– Να υλοποιήσει το έργο σύμφωνα με την εγκεκριμένη από το ΥΠΠΟΑ μελέτη και με τους όρους που αναφέρονται σε αυτήν, υπό την επιστημονική εποπτεία της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας.

Ενεργειακή αναβάθμιση του Πανεπ. Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Η Περιφέρεια Ηπείρου, αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του Φορέα Υλοποίησης του Έργου και συγκεκριμένα:

• Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
• Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.
• Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 2014 – 2020.
• Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
• Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
• Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
• Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου.
• Να υποστηρίζει τον Κύριο του Έργου στην πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου.
• Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.

Σχετικά Άρθρα

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Κυριακή – Σε «πορτοκαλί συναγερμό» πέντε Περιφέρειες

otavoice

Δ. Αργιθέας: Υπογράφηκε σύμβαση για επτά νέες παιδικές χαρές

otavoice

«Αναπτυξιακή Αθήνας ΑΕ»: Κάτι αλλάζει στην «ατμομηχανή» του Δήμου Αθηναίων

otavoice

«Μετακομίζει» σε κλιματιζόμενες αίθουσες το «Καλοκαιρινό Σχολείο 2024» Ωραιοκάστρου λόγω καύσωνα

otavoice

Ενισχύθηκε το δυναμικό του Δ. Λυκόβρυσης-Πεύκης με 32 νέες προσλήψεις

otavoice

Συνάντηση Ξυπολυτά – αντιδημάρχου Καλαμάτας για το κληροδότημα “Aικατερίνης Χανδρινού “

otavoice