OTA VOICE
Αυτοδιοικητικά Νέα Δήμοι Ροή Ειδήσεων ΟΤΑ

Δήμαρχος Κυθήρων: Το μεγαλύτερο έργο των τελευταίων ετών ξεκινάει!

Το μεσημέρι της Παρασκευής 21/6/2024, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, υπεγράφη από το Δήμαρχο Κυθήρων κ. Ευστράτιο Χαρχαλάκη, η σύμβαση κατασκευής του έργου «Αποχέτευση Νοτίου Τμήματος Κυθήρων», συνολικού συμβατικού αντικειμένου 25.978.251,60€ που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το έργο «Αποχέτευση Νοτίου Τμήματος Νήσου Κυθήρων», με συνολική χρηματοδότηση 27.107.727,67€, περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα:

1. «Δίκτυα Αποχέτευσης».

Προβλέπεται η κατασκευή 40 χιλιομέτρων αποχετευτικών δικτύων που θα συνδέσουν με την ΕΕΛ Καψαλίου τους οικισμούς: Μυλοπόταμος (Άνω και Κάτω, Ρίζες), Καρβουνάδες, Κοντολιάνικα, Τσικαλαρία, Φατσάδικα, Λιβάδι, Κάτω Λιβάδι, Κατούνι, Τραβασαριάνικα, Αλεξανδράδες, Γουδιάνικα, Κάλαμος, Σταυρός Καψαλίου καθώς και το δυτικό τμήμα της Χώρας (Βαρυπατιάνικα, Εσταυρωμένος, Κοιμητήριο). Συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή 9 αντλιοστασίων καθώς και διπλό φρεάτιο υποδοχής βυτίων λυμάτων στο χώρο του αμαξοστασίου προκειμένου να επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης διάθεσης βοθρολυμάτων.

2. «Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός Ε.Ε.Λ. Καψαλίου Κυθήρων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού».

Προβλέπεται η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Καψαλίου από Β΄ βαθμού που είναι σήμερα σε Γ΄ βαθμού, μέσα από την κατασκευή νέων σύγχρονων συστημάτων προεπεξεργασίας, βιολογικής επεξεργασίας, απολύμανσης, ενέργειας κ.λπ. Το επεξεργασμένο νερό θα διατίθεται για άρδευση.

3. «Προμήθεια – εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 499,62KW για εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (Virtual Net Metering) για τον Δήμο Κυθήρων».

Προβλέπεται η κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου 499,62KW στο χώρο του Δημοτικού Αμαξοστασίου (Φράτσια) με στόχο τον συμψηφισμό του ενεργειακού κόστους λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού και των δικτύων και συστημάτων αποχέτευσης νοτίου τμήματος Κυθήρων. Το έργο είναι πρωτοποριακό καθώς συμβαδίζει με τις εθνικές πολιτικές ενεργειακής εξοικονόμησης, ενώ παράλληλα αποδεικνύει στην πράξη τον βιώσιμο ενεργειακό προσανατολισμό της Δημοτικής Αρχής.

4. «Τηλεμετρία – τηλεέλεγχος αντλιοστασίων αποχέτευσης Κυθήρων».

Προβλέπεται η εφαρμογή πλήρους συστήματος τηλεμετρίας και τηλεελέγχου για τα αντλιοστάσια της αποχέτευσης που θα κατασκευαστούν στο νότιο μέρος των Κυθήρων, προκειμένου η αποχέτευση να λειτουργεί με σύγχρονο τρόπο και χωρίς την ανάγκη πρόσληψης νέου προσωπικού.

Το έργο περιλαμβάνει, σύμφωνα με την νομοθεσία, και 4 υποστηρικτικά υποέργα για να καλύψει τα ενδεχόμενα κόστη που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση του έργου για την Διαχείριση των Απόβλητων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), για Αρχαιολογικές Εργασίες και μετακίνηση δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) καθώς και την τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης. Τα 4 αυτά υποέργα δημοπρατούνται διακριτά από τα 4 κύρια κατασκευαστικά υποέργα.

Οι διατομές των αγωγών έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε μελλοντικά να μπορούν να δεχθούν τα λύματα και των οικισμών που δεν ήταν δυνατόν να περιληφθούν στην παρούσα φάση, ήτοι: Φράτσια, Δόκανα, Πιτσινιάνικα, Καλησπεριάνικα, Κεραμωτό, Καλοκαιρινές, Δρυμώνας, Σταθιάνικα, Άγ. Ηλίας, εσωτερικό δίκτυο Καλάμου.

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνεται και προβλέπεται επίσης, στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Υγρών Λυμάτων Κυθήρων (Master Plan) που εκπονήσαμε πριν λίγα χρόνια και το οποίο παρά την άδικη κριτική που δέχθηκε το 2019, σήμερα αποδεικνύεται ένα πολύτιμο εργαλείο καθώς η ύπαρξή του συνέβαλε σημαντικά στην έγκριση της μεγάλης αυτής χρηματοδότησης. Ταυτόχρονα το έργο πληροί απόλυτα τις εθνικές και ενωσιακές κατευθύνσεις και εξ αυτού του λόγου βαθμολογήθηκε θετικά, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 51 Δήμους που χρηματοδοτήθηκαν από την συγκεκριμένη πρόσκληση του ΥΠΕΝ, ο Δήμος Κυθήρων είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη χρηματοδότηση.

Η διαδικασία μελέτης και ωρίμανσης του έργου αυτού ήταν μεγάλη. Αναλήφθηκε εξολοκλήρου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας σε συνεργασία με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας και τους εξωτερικούς συνεργάτες του Δήμου και διήρκεσε σχεδόν 4 χρόνια. Οι μελέτες ολοκληρώθηκαν τον Μάρτιο του 2022 και αμέσως άρχισε η επίπονη διαδικασία της αδειοδότησής τους. Μέχρι την έκδοση της οριστικής ΑΕΠΟ απαιτήθηκαν οι εγκρίσεις σχεδόν 20 δημοσίων υπηρεσιών.

Το έργο δημοπρατήθηκε από το Δήμο μας, υπήρξαν 4 προδικαστικές προσφυγές που απορρίφθηκαν από τις αρμόδιες αρχές, ενώ το σύνολο της διαδικασίας δημοπράτησης και όλα τα τεύχη των μελετών και του διαγωνισμού ελέγχθηκαν ουσιωδώς από το αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, χωρίς να διαπιστωθεί η παραμικρή πλημμέλεια, γεγονός που αποδεικνύει αφενός την ορθότητα των ενεργειών μας, αφετέρου το έωλο της ανούσιας κριτικής που δέχθηκε το συγκεκριμένο έργο από όσους επένδυσαν πολιτικά στην ακύρωσή του, διαψευδόμενοι για ακόμα μια φορά ολοκληρωτικά από τα ίδια τα γεγονότα.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι 24 μήνες και ανάδοχος εταιρεία είναι η «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ». Οι κύριες εργασίες θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο προκειμένου να μην παρακωλυθεί η τουριστική περίοδος.

Η Δημοτική Αρχή, σταθερή και ακλόνητη στην πεποίθησή της ότι οι υποδομές πρέπει να προηγούνται της τουριστικής επέκτασης, σχεδιάζει αντίστοιχο έργο και για το Βόρειο Τμήμα Κυθήρων καθώς και νέα έργα ύδρευσης και οδοποιίας που είναι απαραίτητα προκειμένου να προφυλαχθεί το νησί μας από τις αρνητικές επιπτώσεις που επιφέρει στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον η τουριστική αύξηση όταν απουσιάζουν οι κρίσιμες υποδομές.

Σχετικά Άρθρα

Δ. Αθηναίων: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας λόγω ισχυρών ριπών ανέμου στην Αττική

otavoice

Απόλυτα καθαρές οι παραλίες του Δήμου Λαυρεωτικής

otavoice

Δήμος Ηλιούπολης: Άμεση λήψη μέτρων για την Προστασία των Αδέσποτων ζώων

otavoice

Δήμαρχος Δυτικής Αχαϊας: «Βασική προτεραιότητα η συνεχής αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού»

otavoice

Άμεσα και με ασφάλεια εκκενώθηκε η παιδική κατασκήνωση του Δήμου Ασπροπύργου

otavoice

Αντίδραση Πελετίδη: Ο Υπουργός Παιδείας συζήτησε το κτιριακό των σχολείων χωρίς τον δήμο Πατρέων

otavoice